КАФЕДРА МЕРЕЖЕВИХ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

Студенти про нас

Бази даних та інформаційні системи

Вивчаються основи застосування баз даних в інформаційних системах, здійснюється набуття навичок у проектуванні та практичній роботі з базами даних.

Захист інформації в інформаційних системах
Інформаційна безпека - багатогранна, багатовимірна область діяльності, в якій успіх може принести тільки системний, комплексний підхід. Спектр інтересів суб'єктів, пов'язаних з використанням інформаційних систем,
Обробка даних в інформаціних технологіях
На базі використання сучасних програмних засобів (Java, Spring, Postgre SQL) вивчаються основи розробки інформаційних систем для обробки даних.
Електроніка та електротехніка
Мета викладання дисципліни - розкриття сучасних наукових концепцій, методів та технологій використання технічних рішень в області електротехніки і електроніки, побудови електричних кіл, методів їх розрахунків, структури елементної бази та побудови електронних пристроїв, методів аналізу процесів в них та їх синтезу. В процесі вивчення дисципліни студент набуває необхідні знання, які дозволять майбутнім спеціалістам грамотно експлуатувати електротехнічне обладнання підприємств і передбачати тенденції автоматизації виробництва із застосуванням засобів електронної техніки.
Вища математика
Студенти 1-го курсу здають екзамен з вищої математики. Зимова сесія.
Метою викладання навчальної дисципліни є
− надання знання, уміння, компетенції в області математичних перетворень та розрахунків;
− оволодіння математичним апаратом для опрацьовування математичних моделей, пов’язаних з подальшою професійною діяльністю фахівця.
Основи програмування
Перші знайомства з мовою Python.
Метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних знань та практичних навичок програмування мовою Python, що дозволить розв’язувати складні алгоритмічні задачі, виконувати наукові дослідження.
Даний курс дозволяє навчитися проектувати і розробляти програми, використовуючи базові можливості та синтаксис мови програмування Python.