КАФЕДРА МЕРЕЖЕВИХ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ


Фундаментальні дослідження

наука

Науково-дослідницька діяльність

Основні напрями наукових досліджень кафедри мережевих та інтернет технології:
• Функціональна стійкість телекомунікаційних систем.
• Сенсорна система спеціального призначення.
• Забезпечення OSI-міжрівневої узгодженості.

Проект "Функціональна стійкість телекомунікаційних систем"

Математичне та програмне забезпечення, яке дозволяє в умовах зовнішніх та внутрішніх негативних впливів (відмов, пошкоджень, помилок операторів, терористичних впливів та ін.) забезпечити функціонування телекомунікаційних систем за рахунок виявлення та перерозподілу існуючих видів надмірності (програмної, часової, енергетичної ті ін.)

Client 1

Проект "Сенсорна система спеціального призначення"

Основною ідеєю є створення роботизованої системи моніторингу та розмінування демілітаризованої смуги з використанням принципово нових моделей, методів та методиках ( так звана QS-система). Робочою гіпотезою проекту є те, що використання нових принципів, моделей, методів та методик, які запропоновані авторами проекту в системі моніторингу та розмінування демілітаризованої смуги дозволить забезпечити функціональну стійкість, високу достовірність інформаційних ресурсів та значно покращить якість виконання покладених завдань бойового та оперативного забезпечення стосовно розвідки та розмінування. Особлива увага приділена верифікації бази знань з послідуючим використанням цієї інформації при формуванні управлінських рішень.

Проект "Забезпечення OSI-міжрівневої узгодженості"

Моделі та методи забезпечення узгодженості між рівнями моделі OSI.

Міжнародні зв’язки кафедри

Кафедра плідне співпрацює з іноземними фірмами, товариствами, закордонними вищими навчальними закладами, що має за мету покращення навчального процесу і його наближення до відповідних світових стандартів освіти; створює умови для швидкого впровадження міжнародного досвіду в існуючу систему підготовки кадрів; реформування змісту освіти під час переходу на багаторівневу систему підготовки фахівців; з абезпечує конкурентоздатність наших випускників на світовому ринку праці.

Опануймо разом

Професійно-орієнтовані дисципліни

Телекомунікації
• Основи побудови інфокомунікаційних мереж
• Технології та протоколи мультисервісних мереж
• Оптичні транспортні системи та мережі
• Інфраструктура мереж майбутнього
• Основи інформаційної безпеки
• Кібернетична безпека підприємства
Програмування
• Основи програмування
• Теорія алгоритмів
• Об'єктно-орієнтоване програмування
• Організація баз даних
• Інтелектуальний аналіз даних
• Веб-дизайн та веб-програмування
Загальні ІТ дисципліни
• Архітектура комп'ютерів
• Операційні системи
• Хмарні технології
• Технології штучного інтелекту
• Побудова систем інтернету речей
• Дискретна математика
Client 1
Client 2
Client 3
Client 5