Enter your keyword

Про нас

Мережеві та інтернет технології

Кафедра заснована у 2016 році (наказ ректора №509-32 від 09.06.2016 р.).

Нова освітня програма

З 2016 року проводиться набір студентів за освітнім ступенем «бакалавр» за новою освітньою програмою «Мережеві та інтернет технології» (спеціальність – 172 Телекомунікації та радіотехніка; галуз знань – 17 Електроніка та телекомунікації) на денну форму навчання.
Загальний ліцензійний обсяг – 35 осіб.

В 2018 році – 25 бюджетних місць.

Навчальний план розроблено за стандартами Міжнародної організації ITU (International Telecommunications Union).

Мережеві та інтернет технології – побудова та експлуатація телекомунікаційних систем та мереж: систем широкосмугового абонентського доступу з використанням перспективних технологічних рішень, технічне та програмне забезпечення роботи операторів мобільного зв'язку, інтернет провайдерів, створення, супровід і використання сучасних інтернет технологій, соціальних мереж, інтернет речей.

На кафедрі розроблено навчальні, навчально-методичні посібники та електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі, професори, доценти та провідні спеціалісти фірм-розробників сучасних інформаційних систем і технологій. Практичні заняття проходять в навчальному центрі компанії LIFECELL. В навчальний процес впроваджені курси академії CISCO. Студенти кафедри під час навчання знайомляться з обладнанням різноманітних об’єктів інформаційної діяльності.

Професійне-орієнтовані дисципліни:
- Основи програмування
- Теорія алгоритмів
- Веб-дизайн та веб-програмування
- Обєктно-оріентоване програмування
- Організація баз даних
- Архітектура комп'ютерів
- Операційні системи
- Основи побудови інфокомунікаційних мереж
- Технології та протоколи мультисервісних мереж
- Оптичні транспортні системи та мережі
- Інфраструктура мереж майбутнього
- Інтелектуальний аналіз даних
- Хмарні технології
- Технології штучного інтелекту
- Побудова систем інтернет речей
- Основи інформаційної безпеки
- Кібернетична безпека підприємства

Ґрунтовна теоретична та практична підготовка, яку студенти отримують на кафедрі дозволить їм успішно реалізувати себе як в науці, так в промисловості та бізнесі.

Науково-дослідницька діяльність

Основні напрями наукових досліджень кафедри мережевих та інтернет технології:
- Функціональна стійкість телекомунікаційних систем.
- Сенсорні системи спеціального призначення.
- Забезпечення OSI-міжрівневої узгодженості.

Проект «Функціональна стійкість телекомунікаційних систем»

Математичне та програмне забезпечення, яке дозволяє в умовах зовнішніх та внутрішніх негативних впливів (відмов, пошкоджень, помилок операторів, терористичних впливів та ін.) забезпечити функціонування телекомунікаційних систем за рахунок виявлення та перерозподілу існуючих видів надмірності (програмної, часової, енергетичної ті ін.)

Проект «Сенсорні системи спеціального призначення»

Основною ідеєю є створення роботизованої системи моніторингу та розмінування демілітаризованої смуги з використанням принципово нових моделей, методів та методиках (так звана QS-система). Робочою гіпотезою проекту є те, що використання нових принципів, моделей, методів та методик, які запропоновані авторами проекту в системі моніторингу та розмінування демілітаризованої смуги дозволить забезпечити функціональну стійкість, високу достовірність інформаційних ресурсів та значно покращить якість виконання покладених завдань бойового та оперативного забезпечення стосовно розвідки та розмінування. Особлива увага приділена верифікації бази знань з послідуючим використанням цієї інформації при формуванні управлінських рішень.

Проект «Забезпечення OSI-міжрівневої узгодженості»

Моделі та методи забезпечення узгодженості між рівнями моделі OSI.

Міжнародні зв’язки кафедри

Кафедра плідне співпрацює з іноземними фірмами, товариствами, закордонними вищими навчальними закладами, що має за мету покращення навчального процесу і його наближення до відповідних світових стандартів освіти; створює умови для швидкого впровадження міжнародного досвіду в існуючу систему підготовки кадрів; реформування змісту освіти під час переходу на багаторівневу систему підготовки фахівців; забезпечує конкурентоздатність наших випускників на світовому ринку праці.

004

Чому обирають саме нас

Новітні технології

Кращі викладачі

На нашій кафедрі ви зможете отримати знання від профессіоналів свого діла. Найкращі викладачі та аспіранти мають підходи до кожного студента.

Робота після навчання

Зі знаннями яки ви отримаєте в нашому університеті ви зможете найти роботу по спеціальності в любій точці світу.

Диплом

Отримайте диплом міжнародного зразку!